МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР  ЛЕТИЩЕ БУРГАС

Първа медицинска помощ и преглед от лекар са на разположение денонощно в медицинския център на летището.

Медицински грижи при злополука и нараняване също са на разположение 24/7.

Медицинският център на летище Бургас се намира в Терминал 2.

За запитвания и допълнителна информация свързана със здравните услуги, може да се свържете, както следва:

 

Тел:  +359(0)56 870 112, +359(0)56 870 236

Иван Цанков Събев : E-Mail: Ivan.Sabev@burgas-airport.bg