Безопасността и сигурността е топ приоритет за всички пътници, използващи въздушен транспорт. В съответствие с международните практики, всички заминаващи пътници трябва да преминат през щателна проверка за сигурност. Всичкият чекиран багаж ще бъде проверен от отговорните за сигурността на летището лица. Пътниците не трябва да имат оръжия, запалителни вещи, експлозивни материали, токсични или опасни вещества, в багажа, който дават за чекиране. Ако се прецени за необходимо, може да се предприемат допълни проверки на чекиран багаж.

Пунктовете за митнически и паспортен контрол се намират след местата за проверка сигурност за заминаващи пътници и техния багаж. Отговорност на пътниците е да се запознаят предварително с митническите и паспортни/визови изисквания за страните, до които пътуват, както и за валидността на личните документи.

На територията на всяко едно летище, обслужващо международната гражданска авиация, има зони с ограничен достъп за сигурност, както и съответните процедури и системи за идентификация на лица и превозни средства. Въведени са за целите на сигурността в гражданското въздухоплаване.

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, в качеството си на летищен оператор, изпълнява и контролира изпълнението на съответните правила и процедури за контрол на достъпа, в съответствие с нормативните документи на Република България и ЕС, както и с програмата за Национална сигурност на гражданското въздухоплаване.

 
Лаборатория за издаване на пропуски:
Тел: 00359 56 870 121
Факс: 00359 56 870 324