Информация за посетители относно правилата за ползване на паркинг услуги на летище Бургас, считано от 29.12.2015г.:

ЦЕНОВА ЛИСТА

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕСТА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА НА ПАРКИНГ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩЕ БУРГАС (в сила от 29.12.2015 г.)

СХЕМА ПАРКИНГ ЛЕТИЩЕ БУРГАС - ПОСЕТИТЕЛИ

Информация за бизнес партньори относно правилата за ползване на паркинг услуги на летище Бургас, считано от 29.12.2015г.:

ЗАЯВЛЕНИЕ / ДОГОВОР ЗА ПАРКИНГ Абонамент за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства на паркинг за обществено ползване на летище Бургас  

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД (на основание чл. 298 от Търговския закон) за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства на паркинги за обществено ползване на Летище Бургас (в сила от 29.12.2015 г.) 

СХЕМА ПАРКИНГ ЛЕТИЩЕ БУРГАС - АБОНАМЕНТИ

Екипът на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД има готовност за приемане и обработка на Вашите Заявления за абонамент съгласно Общите условия за 2016г. за летище Бургас. За допълнителна информация и подаване на Заявление за абонамент за 2016г., може да се обръщате към:

Десислава Иванова

Експерт маркетинг, Търговски отдел

Електронна поща: desislava.ivanova@fraport-bulgaria.com

Тел. +359 56 870 109, Мобилен +359 885 40 66 20